Powrót do Nasze prace

Atlantic Express corp.

Nie cofając się przed wyzwaniem, zbudowaliśmy nowoczesny i wyrafinowany system ERP obejmujący cały cykl eksportu samochodów dla Atlantic Express Corp – dużej firmy logistycznej z siedzibą w USA.

W ciągu 5 lat rozwiązanie to pomogło firmie Atlantic Express Corp zwiększyć liczbę dziennych zamówień z niecałych 2500 do około 10 tysięcy. Wirtualna magia przynosi realne rezultaty.

Problem biznesowy:

Nasza współpraca z tą firmą rozpoczęła się, gdy zaczęła ona mieć problemy ze swoim standardowym systemem ERP, który, biorąc pod uwagę złożoność działalności, nie przynosił pożądanego zwrotu z inwestycji.

Zanim wkroczyliśmy do akcji, firma Atlantic Express Corp miała problemy z manualnym przydzielaniem kierowców potrzebnych do przewożenia nowo zakupionych pojazdów do magazynów, co prowadziło do regularnych przestojów oraz utraty potencjalnych przychodów.

Co gorsza, przeprowadzane osobiście kontrole pojazdów często skutkowały uciążliwymi problemami, takimi jak niewykryte usterki oraz brak dokumentów i kluczyków, co powodowało przedłużające się opóźnienia. 

Rozwiązanie technologiczne:

Firma potrzebowała nowoczesnego systemu umożliwiającego gromadzenie danych z poszczególnych działów, który pozwoliłby na automatyzację przetwarzania zleceń i przydzielania kierowców, a ponadto umożliwiłby klientom śledzenie ładunków.

Aby tego dokonać, nasi inżynierowie oprogramowania musieli najpierw sprostać wielu wyzwaniom, takim jak synchronizacja danych między różnymi stanami i firmami, integracja z interfejsami API innych firm oraz opracowanie własnego systemu CRM, który wymagał wielu zaawansowanych rozwiązań.

Z pomocą zespołów NFQ Data Science i Mobile, naszemu zespołowi Delta udało się zbudować od podstaw unikatowy system ERP — w tym aplikację mobilną dla pracowników terenowych i system zamawiania usług transportowych — który jest w pełni zintegrowany ze wszystkimi odpowiednimi organami celnymi i granicznymi, a także z INTRRA (największą siecią neuronową w branży żeglugi oceanicznej) oraz kluczową platformą handlową transportu samochodowego CentralDispatch.

Rezultaty:

Nasze rozwiązanie ERP obejmuje cały cykl eksportu samochodów, w tym takie aspekty, jak:

  • Pełna automatyzacja procesów wewnętrznych i zarządzanie dokumentami w całym cyklu logistycznym
  • Aplikacja mobilna z integracją CentralDispatch, pozwalająca kierowcom sprawdzać pojazdy do przewiezienia w czasie rzeczywistym
  • Inspekcje pojazdów wspierane aplikacją mające zapobiegać błędom ludzkim
  • Optymalne planowanie tras przewozu załadowanych kontenerów do portu i z powrotem
  • Punkty kontaktu z klientem, w tym składanie i śledzenie zamówień, zaprojektowane tak, by zmniejszyć zapotrzebowanie na obsługę klienta
  • Przejęcie przez podsystem ERP po dotarciu do miejsca przeznaczenia w celu obsługi procesu rozładunku, a także kontroli i dostawy ładunku
  • Cyfrowe i w pełni kompatybilne z ACE zarządzanie procedurami odprawy celnej
  • Fakturowanie

Rezultat? W latach 2016–2021 liczba klientów firmy Atlantic Express wzrosła czterokrotnie. 

Usługi, które świadczymy