W będącej jednym z liderów litewskiego rynku detalicznej i hurtowej sprzedaży części samochodowych firmie Detalita nasz system informatyczny zwiększył wydajność pracowników o 30%. Wdrożone rozwiązanie pozwoliło firmie również na zwiększenie obecności na rynkach zagranicznych.

Usługi, które świadczymy