Firma Kotryna Group, największy sprzedawca detaliczny artykułów dla niemowląt i dzieci w krajach bałtyckich, zwróciła się do NFQ w 2018 roku. Prowadziła wówczas sprzedaż hurtową, miała pięć sklepów internetowych oraz 88 fizycznych i chciała przekształcić swój tradycyjny model biznesowy w wielokanałowy.

Problem biznesowy:

Prowadząca łącznie 93 sklepy firma w miarę wzrostu sprzedaży borykała się z coraz poważniejszymi problemami z zarządzaniem procesami wewnętrznymi i nie była w stanie zaoferować klientom korzystających z wielu kanałów sprzedaży kompleksowej obsługi. Powodowało to znaczne niedogodności dla klientów: stali nabywcy nie mogli na przykład używać swoich kart lojalnościowych w sklepach internetowych.

Firma zdała sobie sprawę, że szybkie rozszerzenie wielokanałowej sprzedaży detalicznej zarówno na inne posiadane marki, jak i na inne rynki, wymaga unowocześnienia technologii, rozwiązania problemu jednolitego i scentralizowanego zarządzania oraz poprawy doświadczenia klientów.

Chociaż system firmy miał już pewne funkcje z zakresu wielokanałowego handlu detalicznego, takie jak np. odbiór w sklepie fizycznym, szybkość serwisu nie była już wystarczająca. Procesy obsługi zamówień musiały zostać poddane przeglądowi i zoptymalizowane w celu zmniejszenia kosztów administracyjnych i poprawy zadowolenia klientów. W miarę wzrostu obrotów realizacja zamówień z więcej niż jednego magazynu stawała się coraz bardziej nieefektywna, zwiększając koszty administracyjne i logistyczne — firma musiała zoptymalizować ten aspekt.

Przedsiębiorstwo musiało również rozszerzyć swoje możliwości sprzedaży wielokanałowej — zaoferować klientom sklepów fizycznych szerszy asortyment ze sklepu internetowego, realizować zamówienia, gdy klient był jeszcze w sklepie fizycznym, a także dostarczać zakupione artykuły do domu klienta. 

Ostatnim z problemów, który chciała rozwiązać firma Kotryna Group, było ujednolicenie programów lojalnościowych we wszystkich sklepach internetowych i fizycznych.

Rozwiązania strategiczne:

W celu ulepszenia wielokanałowego modelu sprzedaży detalicznej firmy Kotryna Group prezes firmy NFQ Paulius Insoda, jej dyrektor techniczny, Tadas Gliaubicas, oraz dyrektor ds. rozwoju działalności, Tadas Četkauskas, aktywnie zaangażowali się w etap projektowania. Postawili oni hipotezy na temat tego, co należy zmienić lub ulepszyć, przedyskutowali priorytety oraz pomogli określić inwestycje, których wymagały planowane zmiany. Zespoły firm Kotryna Group i NFQ nawiązały ścisłą współpracę w celu stworzenia rozwiązania opartego na danych oraz jasnego zdefiniowania innowacji, które należy wdrożyć, powodów takiego wdrożenia oraz sposobów mierzenia ich wartości biznesowej. 

Rozwiązania technologiczne: 

Podjęto decyzję o migracji sklepów internetowych Kotryna Group celem ich dalszego rozwoju przy wykorzystaniu technologii PHP Symfony na platformie e-commerce Sylius. Platforma Sylius nie ogranicza liczby uruchamianych e-sklepów, a kanały sprzedaży można tworzyć w oparciu o asortyment, marki i poszczególne rynki.

Sklepy internetowe współdziałają ze sobą w sposób stabilny, niezależnie od wielkości asortymentu i liczby użytkowników. Klienci mogą logować się do różnych sklepów za pomocą jednego konta i w ten sposób tworzyć jeden koszyk zakupów oraz korzystać z programu lojalnościowego w każdym z kanałów e-commerce.

Wdrożone rozwiązanie umożliwia prowadzenie niezależnych, specyficznych dla danego kanału kampanii e-commerce i sprzedaży błyskawicznej. Kanały sprzedaży online mają adaptacyjny interfejs użytkownika, dzięki czemu klienci mogą z nich korzystać niezależnie od wielkości ekranu posiadanego urządzenia (komputera, tabletu lub smartfonu). Warto również wspomnieć, że asortyment dostępny w sklepach internetowych jest zarządzany przez centralne oprogramowanie wielokanałowego procesu sprzedaży.

Rezultaty: 

Opracowany przez firmę NFQ system i zastosowane przez nią algorytmy pomogły zoptymalizować realizację zamówień e-commerce firmy Kotryna Group. Ta zajmująca się sprzedażą zabawek i produktów dla dzieci i niemowląt na Litwie i Łotwie oraz w Estonii i Finlandii firma posiada jeden magazyn centralny oraz 88 sklepów fizycznych. Celem optymalizacji procesów było umożliwienie kompletacji zamówień klientów z optymalnej liczby magazynów i wysyłanie ich do nabywcy w postaci jednej, wieloczęściowej przesyłki, w przeciwieństwie do oddzielnych przesyłek z każdego magazynu, co pozwoliłoby zaoszczędzić na kosztach logistyki.

Uwzględniając dynamiczny charakter informacji o produktach i ścisłe kryteria ich prezentacji, programiści firmy NFQ wdrożyli scentralizowany system zarządzania informacjami o produktach Akeneo PIM. System ten umożliwia scentralizowane dostarczanie informacji o produktach do nieograniczonej liczby kanałów sprzedaży. Standaryzuje również procesy wprowadzania i aktualizacji informacji o produktach, usprawniając codzienną pracę zarządzającego nimi personelu. System pozwala uniknąć dublowania pracy przy zarządzaniu informacjami o produktach, a ponadto umożliwia bardzo szybkie uporządkowanie dużych ilości tego rodzaju danych. 

Aby zmaksymalizować korzyści płynące z działalności wielokanałowej, opracowano również specjalne rozwiązanie, dzięki któremu sprzedawcy mogą bezpośrednio na swoim urządzeniu przenośnym lub tablecie znaleźć interesujący klienta towar, którego nie ma w sklepie fizycznym, zamówić go dla niego i zlecić jego dostawę do domu. 

Dzisiaj Kotryna Group posiada 11 sklepów internetowych na Litwie i Łotwie oraz w Estonii i Finlandii. Elastyczny i łatwo skalowalny system e-commerce Sylius umożliwia firmie Kotryna Group centralne zarządzanie sklepami internetowymi, które zachowują swoją wyjątkowość i są wyposażone w przydatne funkcje biznesowe. Dzięki rozszerzeniu możliwości prowadzenia działalności wielokanałowej firma Kotryna Group poprawiła wydajność sklepów bez zwiększania ich powierzchni oraz dostępność produktów bez dużych inwestycji w zapasy. Firma poprawiła ponadto sprzedaż bez zwiększania kosztów zespołu sprzedaży oraz utrzymała w ryzach koszty administracyjne mimo zwiększenia skali działalności z 5 do 11 sklepów internetowych.

Usługi, które świadczymy