W NFQ pracujemy dla firm, którym nigdy nie brakuje wielkich ambicji. Dzięki naszej pomocy nasz partner, platforma płatności mobilnych VillagePod, zamiast tracić lata na szukanie odpowiednich narzędzi umożliwiających nadążenie za cyfrową transformacją, potrzebowała na to zaledwie 6 miesięcy.

Rezultat? Dostępna w Irlandii aplikacja do obsługi płatności mobilnych VillagePod została pionierem, a zarazem liderem rynku, przyczyniając się do rozwoju w tym kraju bankowości otwartej oraz inicjatywy kredytowej 3DS2.

W ciągu zaledwie pół roku inżynierowie oprogramowania NFQ pokonali poważne wyzwanie technologiczne, zapewniając jednocześnie integralność danych, której wymagają systemy bankowe. Ten system płatności mobilnych i zachęt dla lokalnych firm jest pierwszą tego typu platformą w Irlandii. Od czasu wprowadzenia na rynek w 2019 r. systemowi udało się zdobyć pozycję lidera, a jego funkcjonalność jest stale rozwijana.

Jak wcieliliśmy koncepcję VillagePod w życie?

  • Wykorzystując język programowania TypeScript oraz narzędzia React Native, zbudowaliśmy pojedynczą aplikację do obsługi płatności mobilnych, która działa zarówno w systemie iOS, jak i w systemie Android. Zastosowany framework umożliwia firmie ponowne wykorzystanie bazy kodu TypeScript do równoległego rozwijania dwóch platform, co pozwala zaoszczędzić czas i zasoby.
  • Aby zapewnić płynną wymianę danych, inżynierowie wykorzystali React JS do opracowania aplikacji na tablet do obsługi zakupów jako zamiennika kasy fiskalnej (POS) dla pracowników lokalnych firm.
  • Na zapleczu systemu zastosowano narzędzie Event Sourcing (Broadway), które wykorzystywane jest w systemach bankowych do zatwierdzania transakcji oraz w narzędziach typu command bus. System został opracowany w oparciu o zasady Domain Driven Design, a w celu zwiększenia wydajności wykorzystaliśmy oprogramowanie ElasticSearch.
  • Dla firm, które podłączają się do systemu, opracowano intuicyjny portal samoobsługowy i portal administracyjny.
  • Inwestując w zapewnienie jakości, Zespół Kappa zastosował model programowania sterowanego testami.

Usługi, które świadczymy